Photo Safari

Partides no finalitzades

Si la seva partida va ser interrompuda, tota la informació de la mateixa i les apostes realitzades seran emmagatzemades fins a que es pugui tornar a jugar la partida. Es podrà continuar jugant la partida des del punt exacte on es va quedar.

Regles del joc

El Photo Safari és una màquina escurabutxaques de 5 cilindres. Es poden jugar fins a 20 línies i 5 monedes/línia. Les línies s’han de jugar de forma seqüencial (1, 2, 3, 4, etc.).

El Photo Safari inclou un comodí (els timbals), un símbol de dispersió Scatter (el rollo de pel.lícula) i un símbol de bonificació (la càmera). El comodí substitueix a qualsevol dels altres símbols excepte al rollo de pel.lícula i la càmera, i s’utilitza per a formar combinacions guanyadores. Si dos o més símbols Scatter apareixen a qualsevol lloc dels cilindres, obtindrà un premi.

Tres o més símbols de rollo de pel.lícula a qualsevol lloc dels cilindres activen el joc de bonificació Film Strip Spins, en el que s’atorguen una sèrie de tirades gratuïtes en les que el símbol del rollo de pel.lícula actua com a comodí. Tres símbols de càmera a qualsevol lloc dels cilindres activen el joc de bonificació Photo Shoot.

El percentatge de retorn del jugador és 94.17%.

A la finestra CONFIGURACIÓ podrà especificar el nombre de línies que desitja jugar per tirada, el nombre de monedes que desitja apostar per línia i el valor de la moneda. Per a començar el joc, faci clic a GIRAR. Quan els cilindres s’aturin, els símbols mostrats determinaran el seu premi d’acord amb la taula de pagaments.

Accions

Modificar l'aposta

- Obri la finestra de configuració per a modificar el nombre de línies que desitja jugar a cada tirada, el nombre de monedes per línia que desitja apostar i el valor de la moneda. Faci clic al botó CONFIGURACIÓ o a les caselles de línies, monedes o valor.

Activar línies addicionals

- Augmentar el nombre de línies per gir fent clic a +.

Desactivar línies

- Disminuir el nombre de línies per gir fent clic a -.

Augmentar monedes/Línia

- Augmentar el nombre de monedes apostades per línia fent clic a +.

Disminuir monedes/Línia

- Disminuir el nombre de monedes apostades per línia dent clic a -.

Augmentar denominació

- Augmentar la denominació fent clic a +.

Disminuir denominació

- Augmentar la denominació fent clic a -.

Taula de pagament

- Mostra les diverses taules de pagament.

Autojoc

- Faci clic a AUTOJOC per a activar/desactivar la funció de joc automàtic. En aquest mode, les tirades es realitzen automàticament en successió utilitzant la seva aposta actual (per exemple, el nombre de línies, monedes/línia i valor de la moneda). El mode es desactiva automàticament si el seu saldo és massa baix o si activa el joc de bonificació.

Aposta màx.

- Aposta el nombre màxim de monedes per línia (segons ho permetin les regles del joc i el seu saldo actual) i gira automàticament els cilindres.

Girar

- Fa girar els cilindres per a començar el joc.

Aturar

- Atura els cilindres més ràpidament


Fecha de la última modificación: 16/05/2017