5xMagic

Partides no finalitzades

Si la seva partida va ser interrompuda, tota la informació de la mateixa i les apostes realitzades seran emmagatzemades fins a que es pugui tornar a jugar la partida. Es podrà continuar jugant la partida des del punt exacte on es va quedar.

Regles del joc

5x Magic is a 3-reel video slot game. You can activate up to 5 lines and bet up to 5 coins/line. Lines must be activated in numerical order (1,2,3,4, etc.).

The 5x symbol is wild and substitutes for any other reel symbol to help comprise winning combinations. One 5x symbol multiplies the normal prize for a winning combination by five. Two 5x symbols multiply the normal prize for a winning combination by 25, except when the combination is three 5x symbols.

5x Magic includes a scatter symbol. Two or more scatter symbols anywhere on the reels constitute a win.

El percentatge de retorn del jugador és 95.00% quan es juga 1 línia. El percentatge de retorn del jugador és 95.42% quan es juga el màxim de línies.

A la finestra CONFIGURACIÓ podrà especificar el nombre de línies que desitja jugar per tirada, el nombre de monedes que desitja apostar per línia i el valor de la moneda. Per a començar el joc, faci clic a GIRAR. Quan els cilindres s’aturin, els símbols mostrats determinaran el seu premi d’acord amb la taula de pagaments.

Accions

 • Modificar l'aposta- Obri la finestra de configuració per a modificar el nombre de línies que desitja jugar a cada tirada, el nombre de monedes per línia que desitja apostar i el valor de la moneda. Faci clic al botó CONFIGURACIÓ o a les caselles de línies, monedes o valor.
 • Activar línies addicionals- Augmentar el nombre de línies per gir fent clic a +.
 • Desactivar línies- Disminuir el nombre de línies per gir fent clic a -.
 • Augmentar monedes/Línia- Augmentar el nombre de monedes apostades per línia fent clic a +.
 • Disminuir monedes/Línia- Disminuir el nombre de monedes apostades per línia dent clic a -.
 • Augmentar denominació- Augmentar la denominació fent clic a +.
 • Disminuir denominació- Augmentar la denominació fent clic a -.
 • Taula de pagament- Mostra les diverses taules de pagament.
 • Autojoc- Faci clic a AUTOJOC per a activar/desactivar la funció de joc automàtic. En aquest mode, les tirades es realitzen automàticament en successió utilitzant la seva aposta actual (per exemple, el nombre de línies, monedes/línia i valor de la moneda). El mode es desactiva automàticament si el seu saldo és massa baix o si activa el joc de bonificació.
 • Aposta màx.- Aposta el nombre màxim de monedes per línia (segons ho permetin les regles del joc i el seu saldo actual) i gira automàticament els cilindres.
 • Girar- Fa girar els cilindres per a començar el joc.
 • Aturar- Atura els cilindres més ràpidament

Fecha de la última modificación: 06/04/2017